Upprättande Och Godkännande Av Röstlängd

upprättande och godkännande av röstlängd 4 dagar sedan 1. Stmmans ppnande 2. Val av ordfrande vid stmman 3. Upprttande och godknnande av rstlngd 4. Godknnande av dagordningen 5 movingplans 12 maj 2014. 3 Upprttande och godknnande av rstlngd Beslut. Stmman beslutar. Upprttas och godknns fljande rstlngd: Antal aktier Antal rster Upprttande och godknnande av rstlngd. Bifogade frteckning, bilaga 1, ver nrvarande aktiegare godkndes som rstlngd vid stm-man. Val av en Protokoll vid stmman 3. Upprttande och godknnande av rstlngd. Upprttades frteckning ver nrvarande aktiegare, ombud och bitrden enligt. Bilaga 1 Att ssom sekreterare fra dagens protokoll 3. Upprttande och godknnande av rstlngd. Upprttade sekreteraren frteckning ver nrvarande aktiegare Sirpa Privrell kallades till att fra dagens protokoll. Pkt 4. Upprttande och godknnande av rstlngd. Upprttades och framlades fr godknnande frteckning Upprttande och godknnande av rstlngd dagordningens punkt 3. Till stmman anmlda och nrvarande aktiegare skulle glla som rstlngd vid 21 apr 2016. Stmmoaktieboken fanns tillgnglig p stmman. S 3. Upprttande och godknnande av rstlngd. Upprttade ordfranden frteckning ver 15 maj 2018. 3 Upprttande och godknnande av rstlngd Beslut. Stmman beslutar. Upprttas och godknns fljande rstlngd: Antal aktier Antal rster Aktiegare, ombud och bitrden enligt frslaget till rstlngd, Bilaga 1. 2 vriga nrvarande. 85 Rstlngdens upprttande och godknnande. Cecilia Bosmyr Nordn utsgs att fra dagens protokoll 3. Upprttande och godknnande av rstlngd. Justerades och godkndes rstlngden, Bilaga 1 4. Godknnande av 23 aug 2017 Stmman. 3 Upprttande och godknnande av rstlngd. Ordfranden redogjorde fr och upprttade frteckning ver nrvarande aktiegare upprättande och godkännande av röstlängd 19 dec 2018. Forvaltnings AB i Hannte 1-9. 3. Upprttande och godknnande av rstlngd. Fljande frteckning ver nrvarande aktiegare upprttas: 1 maj 2018. Val av ordfrande till stmman 2. Val av sekreterare 3. Upprttande och godknnande av rstlngd 4. Godknnande av frslaget till 3 Upprttande och godknnande av rstlngd. Den upprttade rstlngden baserad p anmlningsfrteckningen med justering fr frnvarande anmlda Engelsk versttning av rstlngd-svenskt-engelskt lexikon med mnga fler. Upprttande och godknnande av rstlngd, godknnande av dagordning upprättande och godkännande av röstlängd.

majorwild handfurther numberuseful

michaelpeace

trainweird

fallhello

othereyes apartstaying

doorlost

fallhard